Xổ số miền Bắc thứ Hai_xổ số miền bắc - xổ số miền bắc_Xổ số miền Bắc thứ Hai

Cam kết: Tuân thủ triệt để những cam kết với khách hàng, đối tác, xã hội và giữa các thành viên nội bộ với nhau

Đóng góp: Tạo ra những giá trị có ích cho xã hội, mội trường và công ty

Bình đẳng: Tôn trọng những lợi ích lẫn nhau giữa đối tác và khách hàng, các thành viên nội bộ trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi

Cải tiến: Liên tục sáng tạo để tìm ra sự đổi mới nhằm phát triển sản phẩm mới, phương pháp sản xuất mới

An toàn: Tạo ra một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, không tai nạn.

Xổ số miền Bắc thứ Hai_xổ số miền bắc - xổ số miền bắc_Xổ số miền Bắc thứ Hai